سایت بندپی Bandpay.ir

معرفی

روستاهای ییلاقی بندپی

در مناطق ییلاقی بندپی علاوه بر سرزمین وسیعی که وجود دارد در انجایی که اب هست مردم تجمع کردند وخانه ساختند که در گرمای تابستان

دسته بندی موضوعی سایت