سایت بندپی Bandpay.ir

روستاهای بندپی

روستای ییلاقی دوزاغبن

دوزاغبن از توابع ییلاقی دهستان فیروزجاه بندپی شرقی بوده که در حومه ی ییلاقات حاج شیخ موسی(ره) و در 48 کیلومتری شهر گلوگاه (مرکز بخش

دسته بندی موضوعی سایت