سایت بندپی Bandpay.ir

روستاهای بندپی

روستای چفت سر

چفت سر ؛ روستایی از توابع بخش بندپی شرقی در 23 کیلومتری جنوب شهرستان بابل است. در زبان محلی چفتِ سر به

ادامه مطلب
دسته بندی موضوعی سایت