سایت بندپی Bandpay.ir

روستای نرگس کتی

بازدیدها: 30 روستای نرگس کتی از روستاهای بخش بندپی شرقی میباشد که در دل جنگل قرار دارد. این روستا دارای۲۶ خانوار و ۹۶ نفر جمعییت

دسته بندی موضوعی سایت