سایت بندپی Bandpay.ir

دسته‌بندی نشده

بهار فصل زیبایی، کار و تلاش – پریجا آیش

بازدیدها: 4 بهار فصل زیبایی، کار و تلاش است. روزها و هفته های نخستین بهار، آغاز فعالیت های جدی کشاورزی در این منطقه است که مردان

تاریخ بندپی

21 آبان، آغاز به کار درمانگاه بندپی در سال 1328

شیوع تب راجعه در سال 1325 و نبود امکانات بهداشتی و درمانی، دور بودن و عدم دسترسی به مراکز درمانی، حاج محمد فیروزی را برآن داشت تا بیمارستانی را با هزینه ی خود، برای رفاه اهالی بندپی تأسیس کند. در تاریخ 1328/8/21 با حضور دکتر و پزشک­یار آلمانی به همراه تجهیزات پزشکی در گلیا، درمانگاه بندپی رسما آغاز به کار کرد.

دسته بندی موضوعی سایت