سایت بندپی Bandpay.ir

دسته‌بندی نشده

« از گذشته پلی باید ساخت برای آینده » / به بهانه کاوش باستان شناسی در بندپی

آغاز کاوش باستان شناسی محوطه تپه موسوم به قلعه بن بندپی بهانه ای برای توجه بیشتر به میراث گذشتگانمان است ؛ آنانی که موجبات افتخار ساکنان این سرزمین را در جهان موجب شدند . اکنون زمان آن است که دغدغه ای بیش از پیش داشته باشیم .

ادامه مطلب
دسته بندی موضوعی سایت