سایت بندپی Bandpay.ir

دسته‌بندی نشده

« از گذشته پلی باید ساخت برای آینده » / به بهانه کاوش باستان شناسی در بندپی

آغاز کاوش باستان شناسی محوطه تپه موسوم به قلعه بن بندپی بهانه ای برای توجه بیشتر به میراث گذشتگانمان است ؛ آنانی که موجبات افتخار ساکنان این سرزمین را در جهان موجب شدند . اکنون زمان آن است که دغدغه ای بیش از پیش داشته باشیم .

اخبار و گزارش

جایِ پایِ تمدن در « بندپی»

کشف شهر باستانی در محوطه «قلعه‌بن» از توابع خوشرودپی از توابع بندپی غربی بابل، می‌تواند نام این منطقه را به جهان بشناساند ضمن اینکه برای مردم این منطقه نیز لذت‌بخش است که از اسرار اجداد خود که هزاران سال قبل در این منطقه می‌زیستند، آگاهی یابند.

دسته بندی موضوعی سایت