سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

2 تکنسین اورژانس 115 بندپی دچار حادثه شدند

بازدیدها: 2 واژگونی خودروی آمبولانس اورژانس 115 بندپی، باعث مصدومیت 2 تکنسین اورژانس شد که حال یکی از انها بسیار وخیم است. ناجیانی که خود دچار

دسته بندی موضوعی سایت