سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

نخستین مجموعه ورزشی استخر بندپی افتتاح شد

بازدیدها: 18 با حضور استاندار مازندران و مسئولان شهرستانی و منطقه ای، بزرگترین استخر سرپوشیده مازندران و تنها مجموعه ورزشی استخر بندپی افتتاح شد.

دسته بندی موضوعی سایت