سایت بندپی Bandpay.ir

تاریخ و فرهنگ

معرفی استاد محمد لطفی‌ نوایی (نیمای دوم مازندران) – شعر مازندرانی ایل پریجائی و سجرو

بازدیدها: 62 استاد محمد لطفی‌ نوایی شاعر مازندرانی با 7 هزار بیت شعر به زبان مازندرانی،به عنوان نیمای دوم مازندران شناخته می شود. + شعر مازندرانی استاد در وصف

دسته بندی موضوعی سایت