سایت بندپی Bandpay.ir

اطلاعیه ها و خبرها

گزارشی از اختتامیه نمایشگاه عکس “ایرانی دیگر” حسین شفیع نیا فیروزجاه + صحبت های ایشان در مورد نمایشگاه

بازدیدها: 1 اختتامیه نمایشگاه عکس "ایرانی دیگر" حسین شفیع نیا فیروزجاه  پنج شنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳ ساعت ۱۹ – خانه کارگاه – هانوفر ، آلمان

دسته بندی موضوعی سایت