سایت بندپی Bandpay.ir

صنایع دستی

دستگاه جاجیم بافی (کرچال)

بازدیدها: 74 دستگاه جاجیم بافی وسیله ای است برای بافتن : 1. گلج (۱جاجیم ۲نوعی روانداز هنگام خواب که آن را با پشم بافند) (gelej)

دسته بندی موضوعی سایت