سایت بندپی Bandpay.ir

تاریخ بندپی

حاج محمد فیروزی (شناخت نامه و معرفی خدمات)

بازدیدها: 83 حاج محمد فیروزی از جمله انسان هایی است که با خدمات ارزنده اش در تاریخ منطقه بندپی ماندگار شده است. در این نوشته به زندگی و

تاریخ بندپی

21 آبان، آغاز به کار درمانگاه بندپی در سال 1328

شیوع تب راجعه در سال 1325 و نبود امکانات بهداشتی و درمانی، دور بودن و عدم دسترسی به مراکز درمانی، حاج محمد فیروزی را برآن داشت تا بیمارستانی را با هزینه ی خود، برای رفاه اهالی بندپی تأسیس کند. در تاریخ 1328/8/21 با حضور دکتر و پزشک­یار آلمانی به همراه تجهیزات پزشکی در گلیا، درمانگاه بندپی رسما آغاز به کار کرد.

حاج محمد ابراهیم طلایی
تاریخ بندپی

زندگی نامه حاج محمد ابراهیم طلایی

بازدیدها: 25 حاج محمد ابراهیم طلایی فرزند احمدعلی از نامداران بندپی بود که خدمات ارزنده ای را در جهت عمران و آبادی منطقه و رفاه

تاریخ بندپی

دبستان جامی گلیا

بازدیدها: 16 دبستان جامی گلیا از نخستین مدارسی در سطح بخش بندپی بود که با تلاش های حاج محمد فیروزی ساخته شد و شروع به فعالیت

صنایع دستی

دستگاه جاجیم بافی (کرچال)

بازدیدها: 74 دستگاه جاجیم بافی وسیله ای است برای بافتن : 1. گلج (۱جاجیم ۲نوعی روانداز هنگام خواب که آن را با پشم بافند) (gelej)

دسته بندی موضوعی سایت