سایت بندپی Bandpay.ir

آيين ها و آداب و رسوم

آخرین بازمانده‌ها / گزارش تصویری

بازدیدها: 16بیش از ۶ دهه این دستان می‌تراشند و می‌بافند؛ از گهواره و قاشق و لیوان چوبی گرفته تا جوراب و ساق بند و چادرشب

آيين ها و آداب و رسوم

کایری ، فرهنگ زیبای همیاری در روستا

کایری از جمله فرهنگ های زیبای روستاییان است که در انجام کارهای روزمره زندگی به ویژه در امور کشاورزی همدیگر را یاری می رسانند.

آيين ها و آداب و رسوم

آیین دشوپزی در بندپی / گزارش تصویری

بازدیدها: 8 دشو یا دوشاب در طی فرآیندی دشوار و طولانی از شیره ی میوه ی درخت خرمالوی ریز وحشی تهیه می شود و با خواص درمانی اش،در

آيين ها و آداب و رسوم

دشو و دشوپزی در بندپی / معرفی آیین

بازدیدها: 61 دشو فرآورده ای است که با تلاش های فراوان و طی یک فرایند طولانی از میوه های جنگلی به دست می آید و

دسته بندی موضوعی سایت