سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

پاپلوس کا – معرفی بازی محلی

بازدیدها: 23 پاپلوس کا به بازی‌ ای گفته می شود که در آن گیاهی با نام بومی " چاپلیک " را با کشی بسته و

آيين ها و آداب و رسوم

گزارش تصویری از سومین جشن مارمه

بازدیدها: 1 سومین جشن مارمه (ویژه برنامه پیشواز نوروز) روز یکشنبه 27 اسفند ماه 1396 با حضور فرهنگ دوستان در روستای فیروزجاه بندپی برگزار شد.

دسته بندی موضوعی سایت