سایت بندپی Bandpay.ir

لاک تراشی در مازندران و بندپی
تاریخ و فرهنگ

لاک تراشی در مازندران و بندپی – گزارش تصویری

لاک تراشی که در زبان مازندرانی به آن “چو تراشی” (تراشیدن چوب درخت) گفته می‌شود، همچنان در برخی مناطق مازندران رواج دارد اما نفس‌های این هنر دیرینه به شماره افتاده است.

دشوپزی در بندپی
گزارش تصویری

دشوپزی در بندپی / گزارش تصویری

بازدیدها: 12 دشو یا دوشاب در طی فرآیندی دشوار و طولانی از شیره ی میوه ی درخت خرمالوی ریز وحشی تهیه می شود و با خواص درمانی اش،در

آيين ها و آداب و رسوم

آیین دشوپزی در بندپی / گزارش تصویری

بازدیدها: 12 دشو یا دوشاب در طی فرآیندی دشوار و طولانی از شیره ی میوه ی درخت خرمالوی ریز وحشی تهیه می شود و با خواص درمانی اش،در

دسته بندی موضوعی سایت