سایت بندپی Bandpay.ir

لاک تراشی در مازندران و بندپی
تاریخ و فرهنگ

لاک تراشی در مازندران و بندپی – گزارش تصویری

لاک تراشی که در زبان مازندرانی به آن “چو تراشی” (تراشیدن چوب درخت) گفته می‌شود، همچنان در برخی مناطق مازندران رواج دارد اما نفس‌های این هنر دیرینه به شماره افتاده است.

دسته بندی موضوعی سایت