سایت بندپی Bandpay.ir

حاج محمد ابراهیم طلایی
تاریخ بندپی

زندگی نامه حاج محمد ابراهیم طلایی

بازدیدها: 15 حاج محمد ابراهیم طلایی فرزند احمدعلی از نامداران بندپی بود که خدمات ارزنده ای را در جهت عمران و آبادی منطقه و رفاه

دسته بندی موضوعی سایت