سایت بندپی Bandpay.ir

روستاهای بندپی

روستای چالرز

بازدیدها: 32 روستای چالرز از روستاهای زیبای بخش بندپی شرقی است که در فاصله سه کیلومتری از شهر گلوگاه (مرکز بخش) واقع شده است. معرفی

دسته بندی موضوعی سایت