سایت بندپی Bandpay.ir

دشوپزی در بندپی
گزارش تصویری

دشوپزی در بندپی / گزارش تصویری

بازدیدها: 8 دشو یا دوشاب در طی فرآیندی دشوار و طولانی از شیره ی میوه ی درخت خرمالوی ریز وحشی تهیه می شود و با خواص درمانی اش،در

آيين ها و آداب و رسوم

آیین دشوپزی در بندپی / گزارش تصویری

بازدیدها: 8 دشو یا دوشاب در طی فرآیندی دشوار و طولانی از شیره ی میوه ی درخت خرمالوی ریز وحشی تهیه می شود و با خواص درمانی اش،در

آيين ها و آداب و رسوم

دشو و دشوپزی در بندپی / معرفی آیین

بازدیدها: 63 دشو فرآورده ای است که با تلاش های فراوان و طی یک فرایند طولانی از میوه های جنگلی به دست می آید و

اخبار و گزارش

فراخوان دومین جشنواره بومی محلی دِشو

بازدیدها: 1 دومین جشنواره بومی محلی دِشو با هدف معرفی آیین دشوپزان نیمه دوم آذرماه در شهر گلیا بندپی برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر در

دسته بندی موضوعی سایت