سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

شکوفه های بهاری در زمستان / گزارش تصویری

بازدیدها: 0 درختان میوه منطقه بندپی در حالی که هنوز 30 روز به بهار مانده شکوفه داده اند. گزارش تصویری را در ادامه نوشته ببینید.

گالری تصاویر

جلوه های بهاری بندپی در زمستان – سری سوم

بازدیدها: 1 درختان روستاها و مناطق کوهستانی بندپی در نیمه های زمستان امسال شروع به شکوفه زدن کردند. سری سوم گزارش تصویری سایت بندپی را ببینید. 

گالری تصاویر

جلوه های بهاری بندپی در زمستان – سری دوم

بازدیدها: 2 درختان روستاها و مناطق کوهستانی بندپی در نیمه های زمستان امسال شروع به شکوفه زدن کردند. سری دوم گزارش تصویری سایت بندپی را

گالری تصاویر

جلوه های بهاری بندپی در زمستان – سری اول

بازدیدها: 0 درختان روستاها و مناطق کوهستانی بندپی در نیمه های زمستان امسال شروع به شکوفه زدن کردند. سری اول گزارش تصویری سایت بندپی را

دسته بندی موضوعی سایت