سایت بندپی Bandpay.ir

روستاهای بندپی

روستای چفت سر

بازدیدها: 32 چفت سر ؛ روستایی از توابع بخش بندپی شرقی در 23 کیلومتری جنوب شهرستان بابل است. در زبان محلی چفتِ سر به معنی «محل زندگی

روستاهای بندپی

روستای تشون

بازدیدها: 44 تشون یکی از روستاهای بخش بندپی شرقی است که در جوار روستاهای کتی سر، پوستکلا و تنهاکلا قرار گرفته است. معرفی این روستا و عکسهای

روستاهای بندپی

روستای تورسو

بازدیدها: 26 تورسو از روستاهای جنگلی بندپی است که در مسیر جاده فیروزجاه و در فاصله 12 کیلومتری از شهر گلیا قرار گرفته است.محلی ها پیشینه نام

روستاهای بندپی

روستای سنگرزه و انجلسی

بازدیدها: 15 روستای سنگرزه و انجلسی دو روستایی هستند که در حد فاصل بخش بابلکنار و بخش بندپی شرقی قرار دارند.معرفی و عکسهای روستا را

روستاهای بندپی

روستای لمسوکلا

بازدیدها: 37 لمسوکلا روستایی کوهپایه ای از توابع دهستان فیروزجا بخش بندپی شرقی است که با فاصله ای حدود 24 کیلومتر از مرکز بخش در دل جنگل

روستاهای بندپی

روستای کاردیکلا

بازدیدها: 16 روستای کاردیکلا یکی از روستاهای دهستان خوشرود بخش بندپی غربی است.گزارش معرفی و عکسهای روستا را در ادامه مشاهده کنید.

دسته بندی موضوعی سایت